Sanja Radulović:AHMET ŠABO U NAMA

Priča pohvaljena na književnom natječaju MARKO MARTINOVIĆ CAR za 20118. “U današnjem vremenu virtuelne kontrole ume, političkih podela i interesa koje se uvlače u svaki segment funkcionisanja društva i nakaradnog sistema vrednosti, svako ko se bori za život dostojan čoveka nailazi na zidove besmisla. Ali mu uvek ostaje izbor da li će se tako nemoćan, …

Read more »