Nada Đerek:POLIPERSPEKTIVA

prvonagrađena priča na međunarodnom književnom natječaju za priču MARKO MARTINOVIĆ CAR 2019. Sav namještaj dnevne sobe, nagruđan hrpimice na starom kauču, nalikovao je skoroj deložaciji ubogih. Čaršaf kojim je zastrt, pun je fleka, madežova, staračke pigmentacije što podsjeća na neuznapredovale melanome ili tako nekako. Ona reče da ga nećemo bacati, gdjekad će opet zatrebati, na …

Read more »