Anto Stanić: Prikaz knjige Moj put, put bijelih oblaka

Osho Rajnesh
„Moj put, put bijelih oblaka”

Napisat ću par rečenica o čovjeku, koji je za jedne bio jedan od najvećih filozofa svijeta, za druge božanstvo, za treće luđak, za četvrte obično blebetalo i piskaralo, a za neke, nevjernik.
Osho Rajnesh je rođen u Indiji 1931., umro 1989. Putovao i propovijedao po cijelom svijetu.
Mnoge države su mu zabranile ulazak i propovijedanje u njihovim gradovima, jer je dobivao mnoge sljedbenike.
Osho je napisao i ostavio Indiji i svijetu oko četiri stotine knjiga o svome poimanju života. U svojoj knjizi „Put bijelih oblaka“, koju ću ovdje u kratkom obliku predstaviti, Osho objašnjava i tvrdi, kako se može postati sretan.
Naime, objašnjava da odbacivanjem ega, preusmjeravanjem životne energije, brisanjem prošlosti iz uma (brisanjem naslaga prašine), izbacivanjem nerealnih želja iz sebe, je put ka sretnijem životu.
Ne tvrdim da je sve ovako kako on kaže, ali se slažem s mnogim postavkama i razmišljanjem. S nekim njegovim poimanjima sam čak fasciniran, zato sam i uložio trud da ovako tumačenje života i sreće, približim čitateljima, bez ikakve namjere da tvrdim i namećem Oshovu filozofiju.
Ovaj vrsni indijski filozof pokušaje je objasniti i uvjeriti narod Istoka i Zapada, da je moguće odbaciti ego iz sebe i meditacijom postići vrhunsku ljubavi, humanost, blaženstvo, ekstazu života; jedan novi svijet, novi osjeća, pronaći sreću.
Napravit ću jedan podsjetnik na izlaganja u ovoj knjizi, točnije, prepisat ću rečenice koje su mi se svidjele i koje će me podsjetiti na ovu, za mene čudnu filozofiju.
„Kada uspijemo ugušiti naš ego, tada nastaje, izranja novo biće iz nas“.
Osho prilazi životu kao daru od Boga, daru kojeg treba iskoristiti do krajnjih granica.
Libido (seksualna energija) trebamo koristiti za stvaranje kozmičke svijesti, putem njene transformacije.
Lama je rekao: – Osho je najveća inkarnacija od kada je Buda umro.
Put znači–stići negdje. Put bijelih oblaka je put bez početka i kraja, staza bez staze.
– O životu ne smijete misliti kao o problemu. Život nije problem, život je tajna.
U jednom momentu vas spopadne ljubav, a kratko iza toga vas spopadne mržnja. Ili, kažete nekome da ste mu prijatelj, a odmah potom se javlja neprijateljstvo; ili, kažete da ste presretni, a ono brzo se pojavi nesreća. Dakle, nemamo identiteta konstantnog, postajemo oblak; mijenjamo se iz oblika u oblik. Život bijelog oblaka je kao sloboda čovjekovog duha. (bijeli oblak je simbolika)
Veliki dio života ste proveli u odnosima sa ovim ili onim. Dovoljno ste patili, čak i previše, više nego što ste zaslužili. Tako je nastao pakao. Za oči ispunjene egom, raj ne može postojati. Raj je tu uz vas, ali ga vi od vašeg ega ne možete vidjeti. Ako ego nestane, raj postaje ponovo vidljiv.
Odbijena želja postaje san. Snovi i fantazije su proizvod potisnutih želja.
Ni jedno zašto nije našlo zato, niti će ga ikada naći. Život postoji i tu nema pitanja u vezi toga, zašto. Svaki odgovor samo stvara još više pitanja.
Život je vječna sadašnjost. Bili smo ovdje i sada i uvijek i oduvijek. Cijeli vremenski proces je samo jedno dugo, dugo sada i veliko ovdje.
Postoje dva puta u životu; jedan je tovljenje ega, drugi je odbacivanje.
Duhovnost je povezana s kvalitetom uma.
Tuđa pažnja vam daje energiju. Kada vas mnogi gledaju vi se osjećate veoma važno.

Uzrok i posljedica su osnovi svega.
To je jedan od osnovnih zakona nauke. Situacija je uzrok, a posljedica je sreća ili nesreća. Ako je iza uzroka posljedica, iza posljedice je uzrok. Uzrok je van mene, a posljedica je u meni. Izaberite sreću i bit ćete sretni.
Energija života ima svoj način rada. Kada se sva vaša energija usmjeri na nešto, to postaje stvarnost. Ako samo čekate, ništa se samo po sebi neće dogoditi. Budite sretni i cio svijet će biti sretan. Plači i plakat ćeš sam, smij se i cijeli svijet će se smijati. Stvorite vi posljedicu.
Moć volje je vrsta slobode. Ljudi koji su ružni, oni to i osjećaju i oni će se uvijek uljepšavati. Slabići se prave da su puni snage. Hitler je bio veliki slabić, stvarao je moć da bi prekrio činjenicu. Čovjek vrline ne zna da je takav. Moralan čovjek nikada nije svjestan svoje moralnosti. Čovjek koji obraća pažnju na svoj moral, on je nemoralan. Kada si u dubokoj meditaciji tada si bez ega.
Sve nade su lažne, nadati se, znači biti lažan. Ego je gomila nadanja. Ego nije realnost, ego je zbir svih naših snova, svega onoga što je nerealno, lažno. Kada se kaže da odbacite ego, znači da odbacite sve nade, stvarne i lažne, jer živite kroz nadu. Nada je sinonim življenja, zato je teško odbaciti ego. Kada se nečemu nadama, izgledam vitalan, raspoložen; kada se ne nadam tada sam slab, depresivan. Ne može se beznadno živjeti. Kada se nadanja zaustave, život postaje realan, život je autentičan.
Ako je ego samo san, nada, lako ga je onda odbaciti i prepustiti se meditaciji, plovljenju kao bijeli oblak. Za tebe je ego jedina realnost, nije lažan, to je problem za oslobađanje od ega. Kada se ego odbaci, prestaje i patnja i tako postaješ sretan. Kada odbaciš sjenku koja te stalno prati; ustvari shvatiš da je to sjenka, ego je već odbačen.
Sva vaša zadovoljstva i vaša patnja dolaze kroz ego. Narod vam aplaudira, vi se osjećate dobro, to je vaše blaženstvo. Vaš ego raste kao kvasac, dostiže vrhunac, dostiže Mont Everest. Narod vas počne kritizirati, vi osjećate bol. To vas baca u debelu depresiju. I patnja i zadovoljstvo su kroz ego. Zadržati zadovoljstvo, a sačuvati se od patnje to je nemoguće.
Prosvjetljenje, Budino prosvjetljenje dolazi kada se prazni, kada izbacite iz sebe sve nade, uništite ego. Zašto se nadamo i zašto ne možemo da živimo bez nade. Šta smo uopće postigli kroz tolika nadanja? Nada je duboko ukorijenjena u nama, to je već mehanizam, to je ego. Ego će sam otpasti kada se prepustimo meditaciji.

Životna energija
Energija se uvijek kreće kroz dvostruku polarnost, to je i jedini način kretanja. Da bi energija postala dinamična, potreban joj je anti pol, to je kao elektricitet koji se kreče od negativnog ka pozitivnom. Dakle, oba pola su bitna i neophodna. Kada se sretnu pozitivan i negativan pol tada se stvara elektricitet. To važi za sve tipove energetskih izvora. Polarnost između muškarca i žene; žena je negativna energija života, muškarac pozitivna. Kroz ta dva pola teče rijeka života.
Um je logičan, a život dijalektičan. Život se kreće cik – cak, od negativnog do pozitivnog. Um se kreće pravolinijski, odbija sve suprotnosti. Um želi tišinu. Tišinu trebate stvoriti dok ste živi, dok pucate od energije. Energija se ne može gubiti, energija se može preobraziti, transformirati i koristiti je u drugom obliku. Što se više energija koristi, višu vam životnost donosi. Buditi toliko aktivni da sva vaša energija postane pokret, neka ništa ne ostane statično. Neka se sve kreće i neka je sve aktivno. I baš kada se sve okreće, postanite budni, probudite se. Led je otopljen, postali ste vulkan, vatra, elektricitet.
Postoje dva pola, dva dijalektična pola, teza i antiteza. ( napor i ne napor, pokret i ne pokret, aktivnost i ne aktivnost, materija i duša, to su dvije obale). Ravnoteža mora biti ostvarena kroz korištenje oba pola. Ako koristite jedan pol, postat ćete glupi i tupi, desit će se disharmonija, jednostranost, zaostajanje. Ako odbaciš aktivnost, snaga nestaje.
To se desilo na Istoku, robovali su tisuće godina. Zapad je odabrao aktivnost, zato sada misle da duše uopće nema. Bez točke tišine vi ne možete biti dugo zdravi i normalni. Izgubljen je kontakt s tišinom i desilo se to da su ljudi izludili, pune su bolnice luđaka.
Aktivna civilizacija izludila, neaktivna zamrla. Ravnoteža je sve. Ako ste aktivni, uživajte, budite ekstatični; ako ste neaktivni opet uživajte, neka sve bude radost tišina. Ne plašite se kontradiktornosti, budite oba i krećite se s lakoćom.
Ako želite da ste rijeka koristite obje obale, bezuvjetno. Mora biti ravnoteža između obala. Krećite se kroz život što slobodnije možete i koristite obje suprotnosti, jer su one kao vaša lijeva i desna ruka, korisne obje. Ne budite ni desničar ni ljevičar. I obje su noge vaše, kroz njih energija struji, nepodijeljena. Činite napor, ali ostanite ne naporni. Krećite se i dopustite životu da slobodno plovi kroz vas. Unutrašnji balans između suprotnosti je jedna od najznačajniji stvari koje se mogu dogoditi čovjeku.

O egu
Ego je prošlost, ustvari sve što ste radili do ovog momenta, što ste akumulirali u sebe. U vama su svi snovi prošlosti, sve želje i žudnje. Ego može da živi samo kroz pamćenje, sve što se dogodilo u prošlosti; sve rane, sva zadovoljstva, sve patnje. Ja, ego se razvijao, odgajao, kažnjavao, nagrađivao i osuđivao.
Dijete je divno jer nema ega, starac je ružan zbog svoje prošlosti, a ne zbog godina. Kada bi se oslobodili ega, vi se ponovo rađate, uskrsnete. (rađanje duha, a ne tijela) Odbacivanjem ega, rađa se novi duh i postajete svježi kao jutarnja rosa. Prosvjetljenje je moguće, ali za to treba vrijeme, to je logika uma, ega. Zato što um ne želi da odbaci ego. Vi mislite da želite odbaciti egi, ali vaša dubina to ne želi.
Kada sveci počnu svoja žrtvovanja, ističu Bogu, kako su veliki ili najveći grešnici. Duboki interes toga svega je da bude najveći. Dakle, i tu je ego uključen. Izreka: „Više bih volio biti prvi u paklu, nego drugi u raju“.Ljudski um više voli da je zaokupljen, nego da je nezaokupljen. Kada ste nezaokupljeni, dobivate osjećaj da nestajete. To je slučaj kada ljudi odlaze u mirovinu, postajete nevažni, beznačajni, bespotrebni. Dobijete osjećaj da niste potrebni nikome.
Meditacija je jedno potpuno nezaokupljeno stanje uma, to je duboko umirovljenje. To nije lažno povlačenje, to je mekšano, intimno opuštanje, odstupanje od zaokupljenosti. To može biti velika sloboda ako cijelu stvar ispravno shvatimo.
Psiholozi su došli do saznanja da čovjek može bez hrane i do tri mjeseca, a bez snova ni toliko, jer poludi. Tri nedjelje bez hrane je osvježenje tijela, a tri nedjelje bez snova je put ka ludilu. Dok sanjate vaš ego se osjeća veoma vitalnim, jer ego u snovima nema suparnika. Prosvjetljenjem se prevazilazi ego. Prosvijetljen čovjek nema ega. Snovi su samo potrebni egu. Prosvijetljen čovjek ne sanja.
Ako je ego vaš značaj i sva vaša vrijednost, kako ga možete odbaciti? Gdje je, gdje živi i zašto živi ego? Postoje nesvjesne sile koje u vama djeluju bez vašeg znanja.
Gubljenje ega, odbacivanje iz sjebe, usporedimo sa zagrijavanjem vode.
Vodu grijete i ona postaje sve toplija na određenoj temperaturi voda počinje da se isparava. Isparavanje se nije desilo postupno, već iznenadno na određenoj temperaturi. Isparavanje je trenutačno, a zagrijavanje postepeno. Razumijevanje, buđenje, prosvjetljenje se desi odjednom. Produbite razumijevanje, i ego će otpasti sam. Razumijevanje je kao zagrijavanje vode, kada temperatura postigne stoti stepena, voda počinje isparavati i nestajati. Ako unutrašnje energije nestaje kroz razumijevanje, seks će nestati, a ljubav će se ukorijeniti; ljutnja će nestati, a suosjećanje će se ukorijeniti dublje; pohlepa za kapitalom će se izgubiti, a darivanje će se pojaviti u punom sjaju.
Svetac je čovjek koji ima razumijevanje, a grešnik je čovjek kome nedostaje razumijevanje. Razumijevanje funkcionira kao proces zagrijavanja vode.
Oduvijek su postojale dvije spiritualne škole za tumačenje prosvjetljenja. Jedna tvrdi da se prosvjetljenje dešava iznenadno, a druga tvrdi da se dešava postepeno. Za prosvjetljenje je potrebno vrijeme, te će razumijevanje doći. I voda će početi ključati kada temperatura postigne 100 stepeni. U Japanu je postojala škola koja je tumačila trenutačno prosvjetljenje, nestala je. U Indiji je škola koja tumači postepeno prosvjetljenje. To je yoga. Koncept trenutačnog prosvjetljenja je uništio Japan, a isto tako, koncept postepenog prosvjetljenija je uništio Indiju. Obe škole su savršeno u pravu po Oshou. Zato trudite se da prosvjetljenje dobijete svakog momenta, a i budite strpljivi da će postepeno doći. Niko ne može kazati kada će se prosvjetljenje desiti.

Seksualna energija
Životna energija je seksualna energija, druge energije i nemamo. Energija se troši i obnavlja i neuništiva je dok je čovjek živ, jer čovjek je dio beskonačne božanstvene energije.
Energija se može transformirati u drugi oblik. Kada se postigne vrh, energija se transformira u ljubav i suosjećanje. Seks je prvi i najniži nivo energije, a Bog je na vrhu. Kada se energija oslobodi svoje biološke ograničenosti, kad postane nematerijalna, tada se postiže vrhunac u ljubavi i suosjećanju.
Na zapadu je velika opsjednutost seksom, zato što je kršćanstvo dvije hiljade godina, moralnim normama, potiskivalo seksualnu energiju i stvorilo ovo stanje uma. Što se više borite protiv nečega, potiskujete, postajete seksualniji.
Tako se pojavio problem kod pojedini svetaca, što su više potiskivali energiju sve su dobivali više nagone; mislili su da to đavo kuša. Dakle, prije su seks potiskivali, a sada naglo popuštaju. Bolest je ostala ista, oba stava su krajnje bolesna. Seksualna energija mora biti transformiranja; ni suviše potiskivana ni suviše korištena. Da se seksualna energija transformira, treba biti seksualan s meditativnom sviješću. Nemojte dozvoliti da vas seks gura po svome, krećite se znalački, s razumijevanjem i ljubavlju, meditirajte.
U orgazmu, vi ste potpuno apsorbovani, svaka žilica vam se potresa, cijelo biće vibrira, i tijelo i um, sve je u tome; mišljenje se prekida, jer ne ,možete misliti kad ste totalni. Kada postanete meditativni, shvatit ćete, da nije seks taj koji vam daje blaženstvo i željenu ekstazu. To stanje vam pruža i stanje svijesti bez ikakvog misaonog procesa. Stanje svijesti bez misaonog procesa se može izazvati i bez seksualnog odnosa. Jednom kada postignete taj stepen da shvatite taj orgazmički fenomen, oslobodili ste se ropstva. Sada ekstaza izvire iz tebe.
Meditacijom se ne uništava energija, samo se mijenja forma energije. Sada ona nije seksualna, već energija ljubavi. Seksualna osoba ne može puno voljeti, samo glumi ljubav. Ljubav je način da priđe drugoj osobi. Vi morate shvatiti seks kao sastavni dio prirodnog života, stupajte u njega, ali sa sve jasnijom sviješću. Svijest je most od ega do čistog blaženstva.
Libido, (seksualna energije), ja je nazivam životna energija. Ako je trošimo samo za seksualna iživljavanja, mi se puno ne udaljavamo od životinje. Životnu energiju možemo i trebamo potiskivati i u druge pravce rada tijela i uma; transformirati je. Životinje to ne mogu učiniti, čovjek može, te da s tom energijom sebe mijenja i stvara sebi sreću čak do blaženstva. Potiskivanje energije je usmjeravanje u druge aktivnosti osim seksa. Za seks treba dvoje, i zato gubite svoju nezavisnost. Odabrani partner može odbiti vašu želju za seksom, vi se zaljubite a on vas odbija. Ta odbijanja vas dovode u stanje da se ponašate kao životinja. Ni u jednoj drugoj stvari ne ličite na životinju kao u seksu.
Ako ste goli-nagi na ulici, ispada da udarate šamar cijeloj civilizaciji, zato je toliko neprijateljstvo prema nudistima. Šećete goli i odmah dolazi policija da vas sprovedem. Čak se strože odnosi prema vama nego prema nekom siledžiji, lopovu ili ubojici. Ljudi su izgradili standarde, udaljili se od prirodnosti. Bez odjeće smo kao životinja, a u odjeći ljudi!
Čovjek s jačim egom je više protiv seksa, a s manjim egom je više u seksu, jače ga doživljava. Religije su zastrašivale ljude sa seksom, čak se išlo do te mjere: -Dok god seks iz vas ne nestane, nećete ući u Kraljevstvo Nebesko. Zabranjeno voće je draže. Promjenom svijesti ljudi o životu, moralu, na Zapadu je seks postao histerija. Seks radi pražnjenja, a ne radi ljubavi i višeg stepena uživanja. I doista je seks bez ljubavi, samo pražnjenje energije, libida na životinjskom nivou. Transformirajmo životnu energiju u ljubav, prosvjetljenije, suosjećajne, humanizam.
Ne borite se protiv seksualne energije, jedine energije koju imate, izgubit ćete bitku, samo je možete transformirati, a ne uništiti. Sa istom količinom energije možete postići božansko stanje, vrhovnu ekstazu, a vi to sve uništavate zbog vaši nekih ništavnih iskustava. Ako ne učinite potiskivanje seksa, već ga samo upražnjavate, postat ćete kao životinja, pražnjenje bez ikakve ljubavi.
Ako ne slijedite ni potiskivanje ni pražnjenje, tada postajete božanski. Tada se energija transformirah, i u vama se susreću priroda i Bog, priroda s ljepotom, a Bog s milošću. To je svetac, susret tvari i tvorca, susret tijela i društva, susret zemlje i neba.
Kada seks postane transformirana sila, vaš život postaje kreativan. Seksualna energija je stvaralačka moć. Puno veća mogućnost je da iz vas počne djelovati umjetniče sposobnosti, ali ne mora, ali ste u svakom slučaju kreativniji. Naučnici; svaki oblik daje različito djelovanje, atmosferu.
Kad je seksualna energija transformirana, vaš život postaje kreativan, nezavisan, slobodan.
Primjer mladog i starog svećenika: Dva svećenika su se vraćali kući s nekoga putovanja. I na putu kojim su išli, bujica je odnijela most. Kada su došli do mosta, ugledali su djevojku kako plaće; ne smije preko rijeke, a mora, uskoro će noć. Mladi svećenik uzima djevojku u naručje i prenosi je preko rijeke.
Ostavio je djevojku i sa starijim bratom produžio put ka kući. Zaboravio je na lijepu djevojku, nije više mislio o njoj; svoju energiju je transformirao u ljubav, humanost, prosvjetljenje.
Stari svećenik stalno pita: -Zašto si je nosio? Pita, jer on svoju seksualnu energiju nije potisnuo, transformirao, ona je stalno u njemu i nagoni ga da pita nešto u svezi djevojke. Budite svjesni i malo po malo energija će se transformirati.

Tajna odnosa
Odnos između dvije osobe je misterija, jer zavisi od jedne i druge osobe. Susret dviju osoba je fenomen, kroz taj fenomen osobe se mijenjaju. U braka s rađanjem djeteta rađa se i majka, rađa se i otac, rađaju se novi odnosi. Odnos u početku stvarate vi, a poslije odnos stvara vas. U samom početku odnosa se sreću samo periferije, a kada odnos postane intiman, postane dubok; tada se centri počinju doticati. Kada se centri dotaknu to se zove ljubav.
Kada se sretnu periferije to je poznanstvo, a nije ljubav kako to mnogi tumače. Ljubav je kada se uđe u centar. Upoznajte se podlagano, ne dozvolite da netko naglo uđe u vas, sazna sve što treba i ne treba i poslije vas zloupotrebljava. Upoznajte se postepeno i neka postepeno niče ljubav u vama.
Može se desiti da muževi i žene žive dugo a da nisu upoznali centar. Seks je također dešavanje samo na periferiji. Dok god se centri ne sretnu, seks je samo susret dva tijela. Onom drugom dozvolite da dopre do vašeg centra samo ako ga se ne plašite.
Život pod dozom straha vas ne može odvesti u dubok odnos. Život s ljubavlju je život duhovnog čovjeka. Čovjek koji živi pod bilo kojom dozom straha uvijek nešto kalkulira, planira, aranžira, i mijenja; čitav svoj život time uništava. Ne živi u strahu. Mnogi ljudi misle da vole, to je samo vjerovanjem, a nije ljubav. Ljubav se dogodi rijetko i samo tamo gdje nema straha. Seks je mogućnost za svakoga ali nije i ljubav.
Kada se ne obojite, tada možete biti otvoreni, i tek tada možete dopustiti drugima da vas dotaknu do samog centra, do suštine. U vašoj ljubavi strah je uvijek prisutna; žena se boji muža, muž se boji žene, ljubavnici se boje saznanja. Dva strašivica se ne mogu do suštine voljeti. Ego mora biti odbačen da bi vam se prava ljubav dogodila.
Ako mislite da vas neko voli beskrajno, morate dozvoliti da uđe duboko u vas do najdubljega jezgra, do suštine bića.
Svaki čovjek je takva tajna, da kada počnete ulaziti u njega, to postaje beskrajno. Ljubav je put međuljudski odnosa, a meditacija je put samoće. Ljubav i meditacija su dva puta.

Zrelo voće
Zrelo voće opada samo na zemlju. Zrelost je sve. Zreo ego može biti odbačen iz čovjeka, nezreo ne.
Nemojte se uzalud truditi i pokušavati, slab ego se ne može odbaciti.
Na zapadu tumačem; vjera, psihologija i društvom, da ego treba jačati, snažiti. Tvrdnja, ako vam ego nije ujak, kako preživjeti. Osho tvrdi da na Istoku nema razvijenog ega, i da ga ne mogu ni izgubiti, na zapadu postoji ego i može se izgubiti ono što postoji, što posjedujete. Bogataš može postati siromašan, jer može izgubiti ono što ima. Ako nisi bio bogat, kako možeš postati siromašan, ti si to već. Kada imaš puno, želje se smanjuju, nestaju.
Isto je to sa znanjem.
Neznanje dostižete, tek kada skupite puno znanja. Samo mudrac može reći: „Ja ne znam“ to neznanje je predivno, jer se ono stiče kroz znanje.
Buda: šta mu se desilo kada je sišao s trona? Sišao je s vrhunca svoga ega, jer tronovi nisu ništa drugo do simboli ega. Buda je izašao iz palače(bio princ, oženjen dobio sina kada je imao 29 godina) i otišao da bude prosjak, da doživi prosvjetljenje, da dobije odgovor na pištanja: život, bolest i smrt.
Ima dosta ponizni ljudi, ali ego živi u njemu, skriven. Dakle imamo ego, ali ga krijemo – postajemo ponizni i ljupki na površini. Poniznost može biti zavaravanje, ego u njemu živi i mi ga ne možemo odbaciti, nije zreo. Ako imate priliku dovedite ego do vrhunca, neka sazrije, sam će otpasti. Nezrelo voće se kači za drvo i ne može otpasti.
Ne bojte se da budete egoisti, jer bez toga ne možete preživjeti. To je mehanizam života. Ego je sastavni dio prirodnog rasta. To je prvi dio rast i razvoj ega, a drugi dio je odbacivanje ega. Prvo mora biti egoističnost, a poslije ne-egoističnost.
Ego će sam otpasti ako ga pustite da raste i onda neće biti potrebe da ga odbacujete. Rastom dolazite do točke u kome se ego razbije u paramparčad.
Sveci su nešto specifično što se tiče ega. Oni ne traže na ovom svijetu materijalna dobra, u tom kontekstu su ego suzbili, ali im ego raste kroz duhovne uželje, žele puno sljedbenika. Njihov ego je još jači, oni se ne zadovoljavaju privremenim užicima, ono žele vječne užitke. Njihova pohlepa je duboka, hrane ego. Grešnici lakše odbacuju ego od svetaca.
Um je logičan, a život je nelogičan i dijalektičan. Um se kreće po crti, a život ide iz krajnosti u krajnost. Rodio se netko, a život kaže umri; bogat si, a okolnosti te osiromaše. Tu um ne može ništa da učini. Ego je bolest ako ste ga nesvjesni, a igračka, ako ste ga svjesni. Budite svjesni, igrajte igru. Igra ima pravila, slijedite ih. Slijedite pravila koja su postavljena, ne postavljajte svoja pravila, igru ćete izgubiti. Gdje god vidite pravila to je igra, jer nema igre bez pravila.

Val u beskonačnom oceanu.
Mi smo dio neizmjerne energije, val u beskonačnom oceanu. Mi smo samo val, odio oceana, a dole ispod nas je ocean.
Tko nam je dao rođenje, tko nam je dao energiju kojom se krećemo? Naše tijelo je jedan savršeni organizam. Mi smo dio neograničene energije. U svakoj vašoj aktivnosti osjećajte se neograničeno i beskonačno. Kroz rad vi dobivate energiju.
Naše tijelo je kao dinamo mašina, što ga više koristimo, više stvara energije, napaja se iz beskonačnog izvora. Budimo aktivniji i imat ćemo više energije. Kroz aktivnosti se energija ne gubi već dobiva i jača, podmlađuje, dobivate svježu energiju s izvora. Što više aktivnosti, utoliko više energije. Volite više i imat ćete više ljubavi za davanje. Kada koristite energiju vi je sišete iz beskonačnog izvora.
Ako želiš da postaneš beskonačan izvor ljubavi, tada dijelite ljubav što više možete.
Prije se razmišljalo i tvrdilo da imamo ograničenu količinu energije, te ako je gubimo da je ne možemo nadoknaditi. To je bila zabluda i pogrešna sugestija, koja je negativno djelovala na ljude. Što god vi smislite, prodire duboko u vas u vašu psihu. Danas nauka tvrdi da je životna energija beskonačna, ona se nadoknađujte: disanjem, hranom i aktivnostima. Ako energiju ne koristite, ona se ubuđa i umre – nestaje.
Pogrešna su bila objašnjenja odjeci; dječacima i djevojčicama da kroz masturbiranje gube energiju. Plašili su djecu da će poludjeti, obogaljiti, da će oboljeti, izgubiti sve. Čak se toliko glupo tumačilo, da za obnovu jedne kapi spreme, treba raditi četrdeset dana.
Ja sam dio beskonačne energije, kroz rad ne gubim već dobivam.
Ljubav, seks i ostale aktivnosti vam daju potencijal da više dajete, a kroz davanje dobivate, jer vam tada korijenje funkcionirah; izvor vam postaje dostupan.
Budite darovatelji u potpunosti, dati znači moliti se, dati znači voljeti. Onaj koji odaje, uvijek dobiva više no što daje.

Pikersi i ne –pikersi
Pikersi su ljudi koji su otvoreni, a ne- pikersi su ljudi koji misle da nikakvo vrhunsko iskustvo nije moguće.
Ne-pikersi, ne iskustvo, su naučnici, racionalisti, logičari, materijalisti, biznismeni, političari, kao to su praktični ljudi
Pikseri su pjesnici, plesači, muzičari, luđaci, avanturisti, oni dopuštaju stvarima da se događaju. Ovaj tip ljudi misli da je sreća nemoguća.
Sigmund Frojd je rekao: – Sreća je nemoguća za ljudska bića. To je zbog strukture uma. Pravi pikers – vrhovna otvorenost. Kakva je struktura pikerova uma? Manje racionalan, a više povjerljiv; manje praktičan, a više avanture; manje proze, a više poezije.
Budite nelogični, inače, sreća nije za vas.
Logika je neprijatelj ljudskog roda. Logika vam govori da je život bijedan, da nema nikakvog smisla.
Logika će vam govoriti da Bog ne postoji, da je ekstaza nemoguća, da je život slučajan, da u toj slučajnosti nemate nikakve šanse. Logika je samoubojstvom; ako je slijedite ona će vam dati konopac i neko krivo drvo, te je najlogičnije da se ubijete, život je besmislen.
Moramo shvatiti da granice uma nisu i granice života. Tada se počinjemo uvjeravati i shvaćati da život ima smisla. Logiku puno puta moramo zanemariti, jer nas uvodi u pakao, bez potrebe. Opustimo se i uživajmo u darovima Boga i prirode.
Svaka religija je lijepa na izvoru, a što je udaljenija od izvorna, to je ružnija. Poslije dužeg vremena postaje antireligija.
Opustite se budite pikeri, nemojte racionalizirati i filozofirati.

Vi ste put.
Život pulsira, kreće se od jedne krajnosti u drugu – iznutra spolja, yin i yang. Učitelj koji nije svjestan sopstva, postojanja ne može biti učitelj. Lažni učitelj stvara lažne učenike, tad se laž širi kao epidemija. To liči na širenje krugova na mirnome jezeru. Bacimo kamen u jezero koji stvori krug, taj krug stvorih drugi-treći krug, a ovaj slijedeći i tako se uzburka cijelo jezero.
Lažni učitelj je najveći grešnik na svijetu.
Zato, bez prosvijetljenosti, ne možeš biti učitelj; moraš zapaliti plamen svijesti kod sebe, a poslije prenositi plamen u druge, zapalite plamen kod drugih ljudi, te da izađu iz mrtvila.
Kada se ne forsirate, već samo plovite kao bijeli oblak, nema cilja, nema ni napora. Vi tada prenesete biće u drugu dimenziju.
Kada ste u traženju, vi gubite, jer je tragalac uvijek nasilan. Um koji traži on je preokupiran, samim time ništa mu nije dostupno.
Kada se cvijet otvara, nikakva mu pomoć nije potrebna, čak ako ga prisiljavate na otvaranje, on će ostati zatvoren. Ono što forsiramo, nikada se ne rascvjetava.
Kada ništa ne činite, ego se guši kao riba na suhom, a kada nema nas kao stvaraoca, ego nestaje.
Gledajući izlazak sunca, otvaranje lotosa, svjetlucanje mjeseca na jezeru, moru ili rijeci, ne radimo ništa, ali će se božansko spustiti na nas. Zaključit ćemo da je cijelo postojanje ispunjeno božanskim.
Kada ste zdravi i sretni, taj osjećaj prenesite i kada budete bolesni.
Krećite se kroz suprotnost, zbivajući uvijek u istom stanju, i tada je sve moguće, jer vi ste izvor svih energija. Možeš biti sretan kao ptica, ali ti si sebi stvorio blokadu, svojim umom.
Svi religiozni ljudi su protiv Boga, jer oni sude i osuđuju umjesto njega. Gdje god da vas Bog vodi ,slijedite ga kao bijeli oblak, krećite se s njim.
Bog je u potrazi za vama.
Za slijepca Bog nije nigdje, a za onoga koji vidi on je svugdje. Ako meditirate i tražite odgovor za neka pitanja, odgovor dolazi iz vaših dubina, a vi imate osjećaj kao da ste čuli glas tuđi. Mnogi sveci i proroci misle da su čuli glas tuđi, čuli su svoju savjesti, svojtu udubinu.
Budite meditativni, dopustite da sve veći mir bude u vama. Ništa ne možete prisiljavati, sve što se radi pod pritiskom nije dobro. Otvorite svoj um i čekajte. Neka se oko vas dešavaju stvari, a vi budite pasivno budni, otvoreni bez misli. Um će postepeno nestajati, a na njegovo mjesto doći će tišina. Tišina je kvaliteta duše, kvaliteta bića. Ne trebate ništa činiti da biste slušali, vaše uši su uvijek otvorene i vi uvijek slušate. Meditacija je kvaliteta spavanja i kvaliteta budnog stajna, budnosti, opušteni ste kao da ste usnuli.
Niko i nikada nije dostigao istinu kroz razmišljanje. Filozofija je samo mišljenje, racionalizacija i interpretacija činjenica. Meditirajte, ostanite budni i pasivni, nemojte brinuti, odgovori na sva vaša razmišljanja će doći sama. Um je velika sila za stvaranje pitanja. Date odgovor umu, a on postavlja odmah novih deset pitanja. Kada ste meditativni, pojavljuje se sve manje i manje pitanja. Odgovor pravi stiže kada prestaju zapitkivanja uma. Na sto pitanja je jedan odgovor.
Stotinu je bolesti, a jedan je lijeka; ali taj jedan vam se ne može desiti, vi mu ne dozvoljavate.
Rijeka plovi, teče. Ti si na obali rijeke i kada budeš htio, skoči i plovi s rijekom. Nemoj plivati, jer plivati znači boriti se, samo plutajte. Ako imate cilj ili ako plivate uzvodno, onda morate plivati. Ako nemate cilja, plutajte i uživajte u duhovnom približavanju Bogu i bezbrižnosti.

Muškarac i žena
Žena može dostići vrh jedino kroz muškarca, jer je ženska energija drugačija od muške. Žena nosi u sebi matericu, a muškarac nema matericu i on može roditi dijete samo kroz ženu, oplodi je.
I spiritualna, duhovna energija ižene es razlikuje od muškarca.
To nije pitanje jednakosti i nejednakosti, već različitosti. Žena nije niže biće od muškarca. Postoje samo dva puta do prosvjetljenja, meditacija i ljubavi; to jeste, put mudrosti i put predanosti. Meditacija se može obavljati u samoći, a ljubav traži dvoje. Samoća prirodno pripada muškarcu. Za ženu je biti sam gotovo nemoguće, jer je njeno biće duboka težnja za ljubavlju, a za ljubav je potreban muškarac.
Žena, ženska energija dostiže meditativno stanje kroz ljubav, a muškarac i muška energija dostižu ljubav kroz meditaciju. Buda je postao velika snaga, ljubavni, ali kroz meditaciju.
Muškarčeva energija se potpuno razlikuje od ženske. Muškarac mora prvo da dostigne meditaciju i tada mu se desi ljubav. Muškarac mora prvo dosegnuti božansko i tada ljubljena postane božanska.
Žena ne može da meditira jer je čitavo njeno biće jedna velika težnja za drugim, ona ne može biti sama, jer ako je sama ona se ne osjeća dobro. Samoća je ekstatično iskustvo. Ima puno više muškaraca koji su kroz samoću stvorili duhovnu pozadinu veću nego žena. Tu je bezbroj svetaca i proroka, mesija i…
Skoro sve žene u samoći osjećaju bol. Kada je s njom ljubljeni, pa makar i u mislima, ona je sretna. Ljubav je hrani i prehranjujte. Kada žena osjeti da nema ljubavi ona gladuje, počinje da se guši. Žena ne može da misli, da je samoća ispunjena blaženstvom. Ženska energija je izgradila put ljubavi i predanosti. Za ženu počinje meditacija kada ljubljeni i ljubljena postaju jedno, kada se rastapaju u ljubavi. Sada je objekt ljubav, to ne mora biti samo seksualni partner, to može biti idol, heroj, Bog ili… Bog je ljubav za ženu.
Ženska energija će voljeti i kroz ljubav će se rascvjetati u meditativno stanje. U fizičkoj ljubavi partner može zadovoljiti samo periferiju, a ne i centar. Muškarac može zadovoljiti samo seksualne potrebe, a kada se dubina probudi, samo vas Bog može ispuniti, nitko drugi.
Ako meditacija muškarca raste, tada i ljubav žene mora da se uvećava i produbljuje – vrhovni sklad se pojavljuje sve češće.
Tada dolazi do vrhovnoga susreta, najdubljeg orgazma između dvije osobe, ne seksualnog, već do potpunog duhovnog. Meditacija i ljubav vode do istoga cilja.

Problematično dijete (oba su neophodna)

Naše postojanje je božansko, a odakle dolazi ono što je zlo? Dobro znači Bog, i poistovjetili smo ga s Bogom. A odakle dolazi zlo?
To pitanje već vjekovima zbunjiva čovječanstvo. Logično rješenje koje je um mogao naći je da postojanje ima dobro i zlo. Bog je dobro, a zlo je đavo. Um misli da je time problem riješio, s time što; sve što je dobro dolazi od Boga, a loše od đavola.
Ako je Bog sve stvorio, onda je stvorio i đavola, sebi antagonističku silu. Po tome će se borba između dobra i zla nastaviti u nedogled. Đavo će uvijek uznemiravati Boga.
Takvo tumačenje dobra i zla je u kršćanskoj, islamskoj i zoroastarskoj teologiji. Teorija, da nema đavla javlja se u istočnjačkim vjerskim teorijama, filozofijama. Hindusi kažu da nema zla, samo ga ima, po našoj interpretaciji, nema zla samog po sebi. Zlo ne postoji, postoji samo dobri Bog.
Zašto jedno zovemo dobrim, a ono drugo lošim? Je li to doista tako ili je to vaša interpretacija?
Ako je dijete poslušno, ono je dobro, ako je neposlušno, ono je loše. Dijete koje vas slijedi je dobro, a dijete koje pruža otpor, ne sluša, je loše. Kažete, djeco sjedite. Jedno dijete sjedne i ono je dobro poslušno, drugo dijete nije sjelo, ono je mali buntovnik i zato nije dobro. Ovo vam ništa ne dokazuje o djeci, već o vašem umu. To je vaše mišljenje.
Nikada poslušno dijete nije postalo veliki stvaralac, naučnik; većinom su neposlušna djeca veliki pronalazači i stvaraoci.
Kada vas dijete sluša, slijedi, vi se osjećate veoma prijatno, a kada vas ne sluša, vaš ego je povrijeđen, ne osjećate se dobro.
Dijete koje je živo, uvijek će biti buntovno. Zašto bi te dijete slijedilo u svemu? Zašto bi vas dijete moralo slijediti; zato što si otac. Ti kao otac si samo jedan nesvjestan prolaz, seksualni čin je nesvjestan čin. Nesvjesne sile su te natjerale da uđeš u odnos. Dijete je samo slučaj.
Pravi otac neće prisiljavati svoje dijete ni na šta, već će mu davati slobodu da bude ono što jeste. Unutrašnji rast se odvija samo kroz slobodu. Što je veća sloboda, iskustvo je sve bogatije i dublje. Otac djetetu treba davati sve veću i veću slobodu, činiti ga nezavisnim, dozvoliti mu da se sam kreće kroz nepoznato, život. Dijete treba preći preko svih ograničenja u kojima vi živite. Ako počnete dijete prisiljavati, vi ste uništili dijete.
Otac treba biti ponosan na buntovno dijete, ne ubijajte duh djeteta, već pomažite da se razvija. Duh djeteta raste u slobodi.
Najlakše je biti diktator na nejakom i nemoćnom djetetu i na njemu ispoljavati sve svoje probleme. Vi ga možete prisiliti na bilo što. Dok prisiljavate dijete, vi ga ubijate; vi namećete djetetu svoj pogled na svijet koji je samo po vama ispravan, a u principu je pogrešan. Dakle, pogrešno učite dijete, ubijate ga.
Ako je dijete po prirodi živo i poslušno, pomažite mu da raste i da se razvija fizički i duhovno. I ono drugo po prirodi buntovno i neposlušno, pomozite i njemu, recite svome egu da se ne uzbuđuje.
Ne prisiljavajte djecu ni na šta, ne budite siledžija.
Skoro svaki otac i svaka majka su nasilni, a to je u ime ljubavi. Vi ga ponekad istučete, da ne ide krivim putem. Znate li vi točno šta je dobro, a šta je loše? Nitko nije siguran i ne može ni biti, jer, što je danas dobro sutra le loše i obratno, zakon dijalektike sve mijenja. Zato će pravi roditelj uvijek dati svijesti djetetu, a ne moralnosti. Moral je mrtav i fiksiran. Sve se mijenja skoro svaki dan pa tako i pravila života, pravila ponašanja. Krećite se s rijekom života. Vi ćete i griješiti, ali kroz greške se uči. Kroz greške postajemo savjesni, griješiti je ljudski. Što god radili budite svjesni toga.
Neka vas ne boli ako dijete kaže ne; tko ste vi da fiksirate dijete. Ljubav nikad ne naređuje, nemojte ni vi naređivati, pa će dobro i loše nestati. Tako će te bezuvjetno voljeti. I Božja ljubav plovi ovim svijetom, bezuvjetno.
Loš čovjek diše tako lijepo kao i dobar čovjek. Život prihvata grešnike kao i svece, postojanje ne pravi razliku. Mi smo ti koji pravimo razliku, zbog svoga dualističkog mišljenja. Suludo je i pomisliti da Bog kažnjava zle, Bog nije zločinac. Zlo je normalna stvar za one koji tako rade, jer oni poimaju tako život. Dobro i zlo su ljudske koncepcije , a ne Božje.
Otac ste dva djeteta, poslušna i neposlušna. Podijelite s njima svoja iskustva, svoju ljubav, svoj život – nikada ih ne forsirajte, ne prisiljavajte. Pa tko je onda neposlušan, tko je buntovan?
Prihvati dijete, ženu, prijatelja, uopće ljude onakvi kakvi jesu, onda će istog momenta nastati raj.
U slučajevima kada otac, majka prihvaćaju samo dobri dio djeteta, a loši kritiziraju, odbijaju, tada u djetetu nastaje unutrašnja borba između dobra i zla, između prihvaćenog i neprihvaćenog dijela, nastaje pakao.
Dijete u svom razvoju dodiruje i upoznaje sebe. Kada dira dijelove tijela koji nisu genetsku mi se divimo djetetu i njegovom upoznavanju sebe. Kad počne dirati spolne organe, mi vrištimo i negiramo njegove dodire spolnih organa. Za dijete je nožni prst i seksualni organ isto.
Hindusi: – Nikada se ne dodiruj desnom rukom ispod stomaka, jer je taj dio nečist.- Kao lijevom možeš, lijeva je prljava i u općem značenju svi ljevičari su loši. Dijete ne zna šta je lijevo, a šta desno i ono upotrebljava obje ruke. Čak, roditelji skidaju ruku djeci sa spolni organa i djetetu zadaju šok, jer je za dijete tijelo jedna cjelina. Dijete ne može da shvati to da je jedan dio njegova tijela loš i nečist. I dijete će jednoga dana početi sa seksualnim odnosima i ono će vječno misliti na onu vašu opomenu da je to nešto nečisto. Podsvijest djeteta će uvijek izbacivati da je seksualni čin mizerija i to će stvarati konflikt u podsvijesti.
NE STVARAJTE TU ŠIZOFRENIJU SVOME DJETETU, NE DIJELITE GA, ne cijepajte ga; patili ste vi, nemojte da pati vaše dijete.
Ako dijete previše štitite, dijete vam neće nikada narasti, ostati će vječno dijete; teško će se snalaziti u susretu s problemima. Djeca bogataša, u većini su suviše štićena, te se kasnije u životu ne mogu samostalno snalaziti. Veliki umovi rijetko dolaze iz bogataških kuća.
Mi smo sami stvorili oca, jer ga u prirodi nema. Biti otac je teže nego biti majka, jer nema nikakve prirodne instinkte, a majka ima.
Budite svjesni i dajte djeci slobodu, ne dijelite ga, neka bude cjelina.
Cijeli svijet je podijeljen na muške i ženske osobe. Čudo prirode je da je otprilike pola- pola, muških i ženskih osoba. Harmonizirajte djecu u vašoj kući ako su mirna i buntovna. Ne osuđujte ih, ne moralizirajte, budi im roditelj i volite ih, prihvatite ih, pomažite im. Ne manipulišite s djecom, onda niste u ljubavi, manipulacija je destruktivna.

O egoizmu
Svatko mora biti egoista, ali ne u potpunosti. Na zapadu je egoizam postao permanentan, stalan. Njemačka je najegoističnija zemlja na zapadu, zato je mogao u njoj da zaživi fašizam. Zato se Hitler pojavio tamo. U tom velikom egoizmu, svaki Nijemac ima potrebu da se rastopi u masi. Milioni ljudi marširaju pod nacističkom zastavom. U tom maršu ljudi se utapaju u marš, u ritam, u muziku, u karizmatičnog Hitlera. Sav narod koji je u maršu postaje kao ocean, postaje val; osjeća sreću, svježinu, mladost.
Vaša individualnost nestaje, vaše brige su otpale od vas. Osjećate lakoću kao da letite. Vi ste hipnotizirani, idete u rat bez ikakvoga straha.
Hitler je bio uspješan, ali ne zbog svoje filozofije fašizma već zbog toga što je stvorio grupni hipnotički fenomen.
Grupna meditacija se desila Zapadu. Poslije Njemačke, desila se i u Japanu, zato se Japan udružio s Njemačkom u drugom svjetskom ratu.
Ljudi iz Indije ne doživljavaju kolektivnu meditaciju. Mogu se družiti i držati za ruke, ali od utapanja u masu nema ništa, osjeti samo onoga do sebe. Međutim, na zapadu sada društvo i društvenost odumiru, ne u bukvalnom smislu.
U Americi se ljudi sele skoro svake tri-četiri godinu u drugo mjesto, a u Indiji po desetak generacija živi i umire tamo gdje su rođeni u istom mjestu, naselju, ulici.
Na Zapadu su ljudi prezasićeni sobom, zato traže most kako komunicirati s drugima. Na Istoku su ljudi prezasićeni drugima i zato žele samoću, da se odmore od društva. Na Istoku ljudi bježe od društva, a na zapadu bježe u društvo. Zato na Istoku imamo individualne metode razvoja, a na zapadu grupne.
Metoda duševnoga rasta treba biti sintetička. Početi grupnom metodom, a poslije se odvojiti u pojedinačnu. Uskoro će se i Istok i Zapad spojiti u isto.
Nemojte bježati od zajednice, budite u svijetu, a ne mimo svijeta. Budite u odnosu, a budite i sami. Volite i meditirajte, ako ste žena; meditirajte i volite, ako ste muškarac, jer je tako prirodno.

Sloboda uma

Sloboda uma je unutrašnje cvjetanje, unutrašnja sloboda, ekstaza, blagoslov.
Um je nagomilana prošlost, sva što ste vidjeli, doživjeli, saznali, sve je to nagomilano u našoj memoriji. Um je sjenka koja vas prati.
Sloboda uma je prava kada se oslobodimo naše memorije, da nas ne tište stvari iz prošlosti, jer prošlost ne možemo izmijeniti, a možemo koristiti memoriju za iskustva u pravljenju novih koraka u životu.
Ostavite prošlost, zaboravite je, budite svježi i mladi; sperite prašinu koju ste pokupili već davno na ulici.
Što duže živite s prošlošću, utoliko će vam ogledalo svijesti biti zatamnjeno.
Treba živjeti bez bremena prošlosti i bez bremena budućnosti. Sloboda uma, znači živjeti slobodno bez ikakvoga opterećenja.
Sloboda uma, nirvana se postiže samo kada smo bezželjni. Kad smo bez željni dešava nam se božansko. (Ne možemo ovo bukvalno shvatiti, jer ako ubijemo želje i nadu u nama i mi smo onda mrtvi)
Ne živimo samo za sutra, jer sutra postaje danas.
Sloboda uma nije ako uništimo sve svoje želje, već je sposobnost kontroliranja želja. Sloboda uma je, kad si potpun, a ne podijeljen. Kada jedeš, postani jedenje; kada vodiš ljubav, postani ljubav, kada se krećeš, postani kretanje.
Uplivaj u aktivnost, unesi se cijelim bičem; tada uživanje postaje savršeno. Svu svoju energiju unesite na sada. Ako vaše želje odlaze u budućnost, to je kao da se rijeka ulijeva u pustinju i gubi se u pustinjskom pijesku. Budućnost je samo kreacija uma, prazan san.
Sam pojam uma u odnosu na slobodan um je nešto drugo. Um kao um pita, analizira, sintetizira, dozovaljava egu da komanduje s njime, a slobodan um mora biti nezavisan od ovoga svega. Slobodan um je cvjetanje ljudske svijesti; cijelo biće cvjeta od radosti.
Misao je korumpirana sila, misao je predstavljanje pokvarenosti i lukavstva.
Što više mislite to lukaviji postajete. Ako imamo inteligenciju, onda nam je misao višak. Ako je inteligencija tu, ne trebate se mučiti s velikim razmišljanjem, jer kad se pojavi problem, inteligencija ga rješava u danom momentu. Kad je inteligencija savršena, mišljenja nema. Nemojte se zamarati s razmišljanjem, šta će biti sutra? Kako problemi dolazili tako ćemo ih i rješavati. Bježite iz prošlosti, ne zamarajte se. Sve teče i sve se mijenja. Prošlost ne možete izmijeniti, pa čak ne može ni Bog. Živite danas, jer sutra vas ne smije zamarati i zagorčavati život. Život je svaki dan nov, stari šabloni otpadaju.
Slobodan um treba biti nevin kao tek rođeno dijete; bez prošlosti, bez ijedne ideje o budućnosti. Takav um može doživjeti meditaciju, a kroz meditaciju ljubav, blaženstvo, ekstazu u svakom pogledu. Meditacija je način da se sačuva nevinost uma.
Postanite nevini, automatizirajte se. Što god radite, radite s punom sviješću. Kad vozite, onda samo vozite – postanite vožnja, postanite uključeni u cijeli proces, budite budni. To je teško, ali je potrebno. Budite tjelesni mehanizam i automatični, ali umno budite automatizirani, cjelina u procesu obavljanja posla; tada će nevinost da procvate u vama i postati ćete sve više um, a manje biće. Unesite svijest u svoj rad, jer ako ste nesvjesni svoga rada, postajete automat. To je automatizacija, biti što manje svjestan, i raditi mehanički. Budite svjesni i nevinost će procvjetati u vama. Kada ste nevini, tada možete doživjeti ekstazu svoga života, vrhunsku ljubav, božanstveno.

K r a j
srpanj /2013. Kreševo / Anto Stanić

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s